top of page

Návod na pokládku

1. Příprava povrchu a správná aklimatizace
 • Dlaždice instalujte na rovný, hladký a tvrdý povrch a nezapomeňte je nechat před pokládkou důkladně aklimatizovat.

 

 • Odstraňte z podlahy veškeré nerovné body. Případné nerovnosti a díry vyplňte zálivkou či tmelem na opravu podlah.

 • Nepokládejte dlaždice ihned po jejich dodání. 

 • Podlahovinu je třeba po dobu minimálně 48 hodin před pokládkou nechat aklimatizovat při teplotě vzduchu 18-26 °C, s ohledem na teplotu v dané místnosti. 

 • Čím vyšší teplota, tím rychleji se dlaždice aklimatizují. Dlaždice musí být vyloženy z palet a rozloženy v místnosti, kde budou instalovány.

 • Pro usnadnění procesu aklimatizace rozložte dlaždice na menší celky, např. ve svazcích po 10 ti kusech.

 

 • Pozor, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 15 °C.

 • Pracovní teplota během pokládky, a 24 hodin po položení, musí být konstantní a v rozmezí (18-26) °C, aby se zamezilo teplotně podmíněným rozměrovým změnám jednotlivých dílců podlahové krytiny.

2. Dilatační mezera a řezání
 • U pokládek za běžných teplotních odchylek je nezbytné vzít v úvahu pohyb podlahy a ponechat mezeru alespoň 5 mm mezi dlaždicemi a jakýmkoliv pevným bodem (např. stěnou). Pokud se pokládka musí odehrávat při teplotě pod 15 °C, ponechejte větší dilatační (spárovou) mezeru mezi dlaždicemi a jakýmkoli pevným bodem (např. stěnou).

 • V případě nezbytné provozní teploty podlahy pod 0 °C kontaktuje obchodní oddělení výrobce.

 • Důležité! – Řezané dlaždice nejblíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké. – U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice​.

 • Po zkrácení dílce je nutné řezanou stranu otočit ke stěně tak, aby zůstala zachována dilatační mezera cca 5 mm. 

 • Tuto dilataci dodržujte u všech prostupujících, případně navazujících konstrukcí (např. topení, jiný druh podlahové krytiny). Spáry následně zakryjte pomocí soklů nebo vyplňte pružným tmelem.

 • Pro snadné, rovné a hlavně rychlé řezy jednotlivých dlaždic doporučujeme použít řezačku/gilotinu na vinylové podlahy, která odpovídá technickým parametrům dlaždice SimpleJack (tloušťka 7mm / délka 51 cm). Před prováděním obtížných a komplikovaných řezů si vytvořte šablonu.

 • Závěrečné řezy a doplnění obvodových dlaždic proveďte až poté, jakmile budou všechny dlaždice položeny. Ideálně po několika hodinách od aplikace.

3. Pokládka
 • Před pokládkou si nejprve na zemi označte křídou nebo laserem dvě pravoúhlé linky viz přerušovaná čára na obrázku.

 • Podlahu SimpleJack Triton (otevřený zámek) začněte instalovat od vchodu do místnosti.

 • SimpleJack Miranda (skrytý zámek) začněte u kraje min. 10 cm od stěny. Stranu dlaždice se skrytými zámky dejte ke stěně.

 

 • Pokud chcete mít nájezdy přesně umístěny, udělejte nejprve dvě řady dlaždic podél čáry a v požadovaném místě na ně napojte nájezdy.

 

 • Dlaždice usaďte na svá místa v pořadí dle obrázků a sklepněte gumovým kladivem (s černou nebo bílou hlavou dle barvy podlahy).

 • Začněte na vnějších rozích dlaždice a postupujte směrem k vnitřnímu rohu dlaždice.

 

 • Po aplikaci doporučujeme použít přípravky a čistící prostředky od firmy Dr. Schutz a pročíst si dokument Čištení, údržba a desinfekce.

4. Pravoúhlost (90°)
 • Je nezbytné, aby dlaždice byly udržovány ve vzájemné pravoúhlé pozici!!!

OBR_1_aklimatizace.png
OBR_2_schéma.png
OBR_3_rezani.png
OBR_4_pokladka.png
OBR_5_kladivko.png
bottom of page